Erilaiset oppijat

Saavutettavuus ja esteettömyys 

Aura Linnapuomi kirjoittaa Sata 2 -hankkeen saavutettavuusoppaassa seuraavasti: ” Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kokea ja tehdä taidetta. Osallistumisen ja harrastamisen tulee olla mahdollisimman helppoa riippumatta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta. Moninaisuuden tunnistaminen lapsissa, nuorissa ja itsessä on ensimmäinen askel kohti lasten ja nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaisempaa lastenkulttuurikenttää. Kun moninaisuutta ja erilaisia tapoja toimia tunnistetaan ja huomioidaan palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa, on mahdollista toimia saavutettavammin. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret voisivat valita itselleen taideharrastuksia ja -toimintaa kiinnostuksensa perusteella sen sijaan, että valinnan mahdollisuudet rajoittuisivat niihin palveluihin, joissa on muistettu kiinnittää huomiota erilaisiin osallistujiin ja palveluiden käytön esteiden poistamiseen. Mitä paremmin lasten ja nuorten kulttuuriset oikeudet toteutuvat, sitä kestävämpää ja vaikuttavampaa lastenkulttuuritoiminta on. Lastenkulttuuritoimijat (ja myöhemmin muutkin kulttuuritoimijat) saavat uusia asiakkaita ja lastenkulttuuritoiminnan laatu paranee. Tavoitteena on yhdenvertainen lastenkulttuurikenttä, jossa jokaisella on mahdollisuus harrastaa, osallistua, kouluttautua ja työskennellä riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksista.”  (Linnapuomi. 2020)

Erityisoppijan opintopolku 

Tammikuussa 2023 Keravan musiikkiopistolla käynnistyi hanke, Erityisoppijan opintopolku. Hankkeen avulla on pyritty tukemaan musiikkiopiston opettajien osaamista erityismusiikkikasvatuksessa sekä tuottamaan
musiikkiopiston käyttöön erityisoppijan opintopolku. Opintopolun ajatuksena on kirjoittaa auki oppilaille, opettajille ja hallinnolle toimintamalli siihen, miten musiikkiopiston opetus olisi saavutettavaa kaikille. Hankkeen tuloksia hyödynnetään oppilaitoksen pedagogisessa kehittämistyössä ja esteettömyyden ja tavoitettavuuden kehittämisessä taideoppilaitoksessa.

Kevään ja syksyn aikana toteutettiin asiantuntijaluentoja aiheina mm. erityismusiikkikasvatus musiikkikeskus Resonaaarissa ja keskittymisvaikeudet musiikkiopistossa. Luennoimassa olivat Markku Kaikkonen,
Päivi Jordan-Kilkki ja Johanna Hasu. Musiikkiopiston opettajat vierailivat myös elokuussa Musiikkikeskus Resonaarissa Kulosaaressa. Siellä saimme tutustua kansainvälisestikin uraauurtavaa työtä erityismusiikkikasvatuksen hyväksi tekevien opettajien ajatuksiin opettamisesta ja kohtaamisesta. Myös Musiikkikeskuksessa ammattimuusikkoina toimiva Resonaari Group piti meille pienen työpajan.

Syksyn aikana on toteutettu myös useita työnohjausryhmiä Päivi Jordan-Kilkin vetäminä. Pienryhmissä on voitu ammattilaisen ohjauksella pureutua opettajilta esiin nouseviin pulmiin ja ratkoa niitä yhdessä. 

Erityisoppijan opintopolku-hankeen pilotointi on tapahtunut yhteistyössä Savion koulun kanssa. Koululla on kokoontunut syksyn aikana pienten oppilaiden ryhmä yhdessä avustajiensa ja musiikkikasvattajan kanssa. Lisäksi Juuli Kammonen ja Pauliina Miettola ovat pilotoineet soitonopetusta tuentarpeisille lapsille koulupäivän yhteydessä. Joulukuun aikana 2023 valmistuu opettajatyöryhmän yhdessä työstämä yhteenveto hankkeesta.

Juuli Kammonen

Hankkeen koordinaattori
Varhaisiän musiikkikasvatuksen lehtori
Keravan musiikkiopisto

Lähde:
SAAVUTETTAVUUSOPAS lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Sata2- hanke. 2.3.2020

https://lastenkulttuuri.fi/wp-content/uploads/2020/03/sata2_opas_web1.pdf

Jaa kirjoitus

Facebook
Twitter
Sähköposti