Musiikkileikkikoulu

Keravan musiikkiopiston musiikkileikkikoulu  on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. 

Muskarin keskeisiä tavoitteita ovat lapsen luovuuden ja musiikillisten valmiuksien lisääminen, elämyksellisyys, leikinomaisuus sekä kokonaisvaltainen musiikin kokeminen. Opetus tukee lapsen sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä, kehittää lapsen musiikillista ilmaisutaitoa ja ohjaa tietoiseen musisointiin. Vauva- ja taaperomuskarissa tuetaan musiikin keinoin lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta.

Keravan musiikkiopistossa musiikkileikkikoulutoiminta on osa taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää ja noudattaa varhaisiän musiikinopetuksen (MLK) opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. 

Ryhmät ja sisällöt

Odottavien äitien ryhmä

(tiedustelut musiikkiopiston toimistosta, perustetaan tarpeen mukaan)

Ryhmien tarkoituksena on tuoda musiikki luontevasti tulevaan vauva-arkeen. Musiikin tuoma ilo tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä, edistää vanhemman ja lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllisen vertaistukiryhmän syntymisen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja. Lapsen synnyttyä toiminta jatkuu vanhemman ja lapsen yhteisessä muskarissa.

Hinta on 50 €/5×60 min.

Vauvaryhmät (0–1v.), Taaperoryhmät (1-2v.) ja sisarusryhmät 45 min

Lapsi osallistuu tunnille yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla harjoitellaan motoristisia, sosiaalisia ja tiedollisia taitoja. Musiikin tuoma ilo tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä, edistää vanhemman ja lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllisen vertaistukiryhmän syntymisen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja.

Vauva- ja taaperoryhmien hinta on 143 €/lukukausi, sisarusryhmät  191 €/lukukausi.

Ryhmät keväällä 2023

Ke klo 10.30–11.15 Muskari 1–2v, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6
Ke klo 11.15-12.00 Muskari/vauvat 0-1v, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

Pe klo 10.30–11.15 Muskari 1–3v, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

Ryhmät päiväkodeissa
Keravan musiikkiopistolla on musiikkileikkikouluryhmiä useimmissa keravalaisissa päiväkodeissa. Ryhmät on pääsääntöisesti tarkoitettu 3-6-vuotiaille lapsille. Ryhmät toteutetaan yhteistyössä päiväkotien kanssa niin, ettei vanhempien tarvitse enää iltaisin kuskata lasta harrastamaan. Musiikkileikkikoulussa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, leikitään, liikutaan, tanssitaan sekä harjoitellaan musiikillista keksimistä (improvisaatio). Musiikkia myös integroidaan muihin taiteisiin.
Ryhmien hinta on 143 €/lukukausi.
 

Lukuvuonna 2022-23 ryhmiä seuraavissa päiväkodeissa:

Aarre, Aito, Kaleva, Kalevan eskarit, Kannisto Keravanjoki, Kiddy House, Pilke Jokilaiva, Päivölänkaari, Päivölänlaakson koulun eskarit, savio, Sompio, Sorsakorpi, Spiel haus, Trollebo/Niinipuu ja Virrenkulma

Musiikkileikkikouluryhmät 3–6v. 45 min

Musiikkileikkikoulun iltaryhmä, joka vastaa sisällöltään päiväkotimuskareita. Musiikkileikkikoulussa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, leikitään, liikutaan, tanssitaan sekä harjoitellaan musiikillista keksimistä (improvisaatio). Musiikkia myös integroidaan muihin taiteisiin.

Ryhmien hinta on 143 €/lukukausi.

 

Ryhmät keväällä 2023

Ti klo 17.15-18.00 Muskari 3-6v, Sanni Haukka, Kurkelan koulun musiikkiluokka, Käenkatu 10

Bändimuskari 5–6-vuotiaat 45 min

Bändimuskarissa tutustutaan bändisoittimiin (rummut, sähkökitara- ja basso, piano). Bändisoiton alkeiden opiskelun lisäksi tavoitteena on myös luovuuden ja musiikillisten valmiuksien lisääminen. Ohjelmistossa on perinteisen lastenmusiikin lisäksi myös pop- ja rock-kappaleita lasten toiveet huomioiden. Hinta on 143 €/lukukausi.

Ryhmät keväällä 2023

Su klo 11.15-12.00 Bändimuskari 5-6 v, Juha Mäki, Musiikkikartano, Lapilantie 12
Su klo 12.00-12.45  Bändimuskari 5-6 v, Juha Mäki, Musiikkikartano, Lapilantie 12

Kuvismuskari 5-7-vuotiaat 90 min

Kuvismuskari on kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä opetusryhmä. Lapsen kiinnostus musiikkiin ja kuvataiteisiin herätetään monipuolisesti itse tehden, toimien, tutkien, leikkien, liikkuen ja kuunnellen. Toteutetaan yhteistyössä Keravan kuvataidekoulun kanssa. Hinta on 225 €/lukukausi.

Ryhmät keväällä 2023

5-7-vuotiaat: Ke 17.30 -19.00 Juuli Kammonen ja Eevi Kilponen, Taidepäiväkoti Konsti

Pianomuskari 3-6v-vuotiaat 45 min

Pianomuskarissa opiskellaan pianonsoiton alkeita muun muskaritoiminnan lisäksi.

Hinta on 143 €/lukukausi.

Ryhmät keväällä 2023

To klo 17.00-17.45 Pianomuskari, Piret Kajaste, Kauppalan talo

To klo 17.45-18.30 Pianomuskari, Piret Kajaste, Kauppalan talo

To klo 18.30-19.15 Pianomuskari, Piret Kajaste, Kauppalan talo

Ilmoittautuminen

Kaikkien ryhmien (myös päiväkotiryhmät) ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu osoitteessa kemu.eepos.fi. Eepoksesta löydät myös ryhmien tarkat aikataulut.

Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja paikasta ilmoitetaan jokaiselle ilmoittautujalle henkilökohtaisesti. Muskariryhmiin sijoitetaan oppilaita koko lukuvuoden ajan, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana. Tutustu myös musiikkileikkikoulun oppaaseen.

Opettajat

Juuli Kammonen

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori
musiikkipedagogi Yamk

Aineryhmän puheenjohtaja, hankkeet,  Kuvismuskari, erityisryhmät,
ryhmät päiväkodeissa ja koulujen kerhot

Sanni Haukka

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori, musiikkipedagogi AMK

Ryhmät päiväkodeissa

Piret Kajaste

Pianonsoiton ja varhaisiän musiikinopetuksen päätoiminen tuntiopettaja, MuM, pianonsoiton opettaja, doula, Mupe-opettaja

Odottavat äidit, vauva- perheryhmät, ryhmät päiväkodeissa, musiikkivalmennus ja piano

Juha Mäki

Varhaisiän musiikinopetuksen ja bändisoiton tuntiopettaja, musiikkipedagogi AMK, muusikko

Bändikaruselli, koulujen kerhot, bändit, ryhmät päiväkodeissa

Tiina Rekki-Laakso

Varhaisiän musiikinopetuksen tuntiopettaja
musiikkipedagogi AMK

Ryhmät päiväkodeissa