Oppilaan opas

Lukuvuoden opetus ja loma-ajat

Syyslukukausi 14.8.-17.12.2024
syysloma 14.–20.10.
Itsenäisyyspäivä pe 6.1.

Joululoma 18.12.–6.1.

Kevätlukukausi 7.1.-26.5.2025
talviloma 17.2.–23.2.
Pääsisäisloma 18.4.–21.4.
Vappu to 1.5.

Klassinen opetus

Ennen soittotuntiajan sopimista tarkista:

1.    Mupe -ryhmä
Jos olet perusopetuksen oppilas, 4.-luokkalainen tai sitä vanhempi, musiikin perusteet kuuluvat opetussuunnitelmaasi. Ryhmiin ilmoittaudutaan lomakkeella, joka löytyy omilla kirjautumistunnuksilla  kemu.eepos.fi (>lomakkeet). Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteys apulaisrehtori Kari Syväniemeen kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi
Tunnit alkavat ke 14.8.2024

Musiikin perusteiden ryhmäajat

PAAVO MIKKONEN Sompion koulu, luokka C214

maanantai
klo 15–16 mupe 1
klo 16–17 mupe 1
klo 17–18 mupe 2
klo 18–19.15 mupe 3

tiistai
klo 15–16 mupe 2
klo 16–17.15 mupe 3
klo 17.30–18.45 mupe 4
klo 18.45–19.45 mupe 5

keskiviikko
klo 15–16 mupe 2
klo 16–17.15 mupe 3
klo 17.30–18.45 mupe 4
klo 18.45–19.45 mupe 5

torstai
klo 15–16 mupe 1
klo 16–17 mupe 2
klo 17–18.15 mupe 4

2.    Orkesterit, yhtyeet
Jousiorkesteriin ja puhallinyhtyeeseen osallistuminen kuuluu osana opetukseen.
Orkesteriin kuuluville oppilaille vastuuopettajat lähettävät sähköpostia ennen opetuksen alkua.

Jouset
Vivante, ma klo 16.00–17.30 Sompion koulun juhlasali,
– Nuorempien jousisoittajien orkesteri, alkaa ma 26.8.2024
– Johtaa Ville Äyräväinen p. 040-7161762.

Tanto, ma klo 18–20 Sompion koulun juhlasali.
– Pidemmälle opinnoissaan ehtineiden jousisoittajien orkesteri, alkaa ma 19.8.2024
– Yhteyshenkilönä ja stemmaharjoituksista vastaavana opettajana toimii
lehtori Tiina Aho-Erola p. 0500-607156

Puhallinyhtyeet
Starttiryhmä, ma klo 17.00–17.45 Sompion koulu, C210 (Iso musiikkiluokka)
– Johtaa Elsi Kouvo p. 045-133 9964, alkaa ma 26.8.2024

Brio, ke klo 17.00 – 18.00 Sompion koulu, C210 (Iso musiikkiluokka)
– Johtaa Jenni Suhonen p. 040-588 0858. Vähintään vuoden soittaneille, alkaa ke 21.8.2024

Fanfara, ke klo 18.00–19.30 Sompion koulu lk C210 (iso musiikkiluokka),
– Johtaa Jenni Suhonen p. 040-588 0858. Pidemmälle ehtineet, alkaa ke 21.8.2024

3. Soittotuntiaikojen sopiminen
Soitonopettajat ottavat yhteyttä huoltajiin / oppilaisiin ja sopivat oppituntiajat ma 12.8.2024 mennessä sähköpostilla / puhelimitse. Opetus alkaa keskiviikkona 14.8.2024 sovitun lukujärjestyksen mukaan.

Pop/jazz-opetus

Amp -tunnit (Afroamerikkalaisen musiikin perusteet)
Jos olet perusopetuksen oppilas, 4.-luokkalainen tai sitä vanhempi, Amp-opetus kuuluu opetussuunnitelmaasi. Opettaja ottaa yhteyttä oppilaisiin to 10.8.2024 mennessä sähköpostilla / puhelimitse. Oppikirja: Veli-Matti Halkosalmi – Pasi Heikkilä: Tohtori Toonika

Soittotuntiaikojen sopiminen
Soitonopettajat ottavat yhteyttä huoltajiin / oppilaisiin ja sopivat oppituntiajat ma 12.8. mennessä sähköpostilla / puhelimitse. Opetus alkaa keskiviikkona 14.8.2024 sovitun lukujärjestyksen mukaan.

Karuselliopetus

Soitinkaruselli
Torstaisin klo 17.30–18.00, alkaa 15.8.2024
Sompion koulu (Aleksis Kiven tie 18) / Musiikkiopisto (Asemantie 6)
Opettajat Anja Syvälähde, alttoviulu, Ville Äyräväinen, sello, Maria Kurunsaari, käyrätorvi, Sergei Repin, harmonikka.

Lukujärjestys toimitetaan elokuun alussa huoltajille.

Junnubändi
Tiistaisin klo 17.15-19.30 (3 ryhmää) Kurkelan koulun musiikkiluokassa, ohjaajana Juha Mäki, alkaa ti 20.8.2024. Juha on yhteydessä huoltajiin ryhmien aikatauluista

Avoin opetus

Nuorten Soitonopetus, Aikuisten opetus (MTT)

Soittotuntiaikojen sopiminen
Soitonopettajat ottavat yhteyttä huoltajiin / oppilaisiin ja sopivat oppituntiajat 12.8.2024 mennessä sähköpostilla / puhelimitse. Opetus alkaa keskiviikkona 14.8.2024 sovitun lukujärjestyksen mukaan.

Lukukausimaksut ja maksuhuojennukset

Lukukausimaksut laskutetaan kahdesti lukuvuodessa sähköpostitse, syyslukukausi elokuussa ja kevätlukukausi tammikuussa. Lukukausimaksu peritään koko lukukaudelta vaikka oppilas lopettaisi kesken kauden. Maksujärjestelyistä (esimerkiksi lukukausimaksun maksamisesta kahdessa osassa) voi sopia suoraan toimistonhoitaja Maija Issakaisen kanssa, puh 041-529 7623 tai  maija.issakainen(at)keravanmusiikkiopisto.fi

Maksuhuojennusta voidaan hakea alaikäisen lapsen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintoihin (ei avoin opetus tai musiikkileikkikoulu). Anomukset tulee jättää musiikkiopistolle 26.8. 2024 klo 17 mennessä. Anomukseen lisätään lomakkeessa pyydetyt liitteet.

>> maksuhuojennuslomake tästä

Lukukausimaksuhuojennuksista päättää Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry:n hallitus kerran vuodessa syyskuun kokouksessa. Jokainen maksuhuojennusta anonut saa päätöksen sähköpostilla postitse.  Lukukausimaksua ei tarvitse maksaa ennen päätöksen tuloa.

Poissaolot

Oppilaan poissaolo
Mikäli joudut olemaan poissa tunnilta satunnaisesti tai pidempään, ilmoita siitä hyvissä ajoin suoraan opettajallesi. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaasta johtuvaa oppitunnin peruuntumista.

Opettajan poissaolo
Opettajan poissaolosta pyritään tiedottamaan oppilaalle mahdollisimman nopeasti. Lukukauden ensimmäistä poissaolokertaa ei korvata. Mikäli opettajan sairasloma on pitkäaikaisempi, järjestämme sijaisen. Tunnit voidaan korvata myös ryhmätunteina tai konserttikäynteinä. 

Opetussuunitelma

Keravan musiikkiopiston uusi opetussuunnitelma (yleinen osa sekä soitinkohtaiset liitteet) >>tästä linkistä

Mukautettu opetus

Musiikkiopistossa voidaan olosuhteiden ja resurssien mukaan järjestää opetusta myös oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Mukautetun opetuksen edellytyksenä on lääkärin tai muun terveydenhuollon henkilön diagnoosi tai todistus.

Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kesken. HOPSissa määritellään opintojen tavoitteet, sisältö, opetusmenetelmät, opiskeluaika ja arviointimenettelyt. Päättötodistuksessa on mainita mukautetusta opetuksesta.

Yhteissoitto

Kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua yhteissoittoon. Yhteissoittoon osallistutaan joko viikoittain tai periodeittain opettajan ohjauksessa. Opettajat muodostavat soitinryhmät ja yhtyeet, kun ovat saaneet lukujärjestyksensä valmiiksi. Yhteissoittoa järjestetään myös soittotuntien puitteissa tarpeen mukaan. Pianonsoiton opiskelijat soittavat nelikätisiä sävellyksiä, toimivat säestäjinä tai osallistuvat soitinyhtyeisiin.

Esiintymiset ja konserttikäynnit

Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee lukuvuoden aikana esiintyä kaksi kertaa opiston oppilaskonserteissa ja/tai opettajan luokkakonsertissa. Konserttiin pukeudutaan siististi ja konsertissa käyttäydytään asiallisesti. Konserttikäynnit kuuluvat myös musiikkiopintoihin. Tiedot kaikista musiikkiopiston konserteista ja tapahtumista löydät >>Tapahtumakalenteri -sivulta

Opintoihin liittyvät muutokset

Sivuaine
Sivuaine voidaan myöntää hyvin menestyneelle oppilaalle hänen suoritettuaan vähintään pääaineen tasosuoritus 2. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia. Opinto-oikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Sivuainetta anotaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä.

Toinen soitin
Toinen soitin on sivuaineen jatko-opinnot siinä vaiheessa, kun 30 minuutin oppitunti ei enää riitä oppilaalle. Toinen soitin (45 min / viikko) on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat edistyneet sivuaineessa jo pidemmälle (PT1 tehty) ja haluavat satsata kahteen soittimeen intensiivisesti.

Pääaineen vaihto
Pääaineen vaihtoa voi anoa kirjallisesti jatkoilmoittautumisten yhteydessä.

Välivuosi 
Perusteen välivuoden myöntämiselle ovat terveydelliset syyt, ulkomailla oleskelu, äitiysloma ja varusmiespalvelu. Välivuotta anotaan jatkoilmoittautumisten yhteydessä.

Opintojen lopettaminen
Opintojen lopettaminen tehdään aina kirjallisesti joko jatkoilmoittautumisten yhteydessä tai sähköisesti osoitteessa kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi Opinnot katsotaan lopetetuksi kyseisenä päivänä kun sähköposti on lähetetty. Neljännestä opintokerrasta alkaen veloitetaan koko lukukausimaksu. Huomioithan, että myös oppilaan poissaolokerta on pidetty opetuskerta

Soitinvuokraus

Musiikkiopistolla on vuokrasoittimia rajallinen määrä (50 € / lukukausi). Ole omaan opettajaan yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut soitinvuokrauksesta. Soittoharrastuksen vakiinnuttua on toivottavaa, että oppilas hankkii oman soittimen. Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti lukuvuodeksi kerrallaan. Vuokraaja ja opettaja tarkistavat soittimen kunnon ennen soittimen lainaamista ja palauttamista. 

Soitinvuokra laskutetaan lukukausittain. Oppilas korvaa soittimelle aiheutuneet vahingot ja kaikki normaalissa käytössä kuluvat osat. Perheitä pyydetään liittämään soitin kotivakuutukseen. Musiikkiopisto huolehtii vuokrasoittimen perushuollosta ja ylläpidosta.

Vuokrasoitin on henkilökohtainen. Soitinta ei saa lainata edelleen. Kun soitinta ei tarvita, se palautetaan musiikkiopiston toimistoon.

Yhteystiedot

Toimisto 
Asemantie 6, 04200 Kerava

ma klo 9–17
ti – to klo 9–15
pe suljettu

toimisto@keravanmusiikkiopisto.fi
p. 041 529 7623

Henkilöstö
Toimistonhoitaja Maija Issakainen p. 041 529 7623
maija.issakainen@keravanmusiikkiopisto.fi

Apulaisrehtori Kari Syväniemi p. 050 400 2405
kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi

Rehtori Nina Rissanen p. 040 510 7818
nina.rissanen@keravanmusiikkiopisto.fi

Opettajat
etunimi.sukunimi(at)keravanmusiikkiopisto.fi

Opetuspisteet
Musiikkiopisto, Asemantie 6
Musiikkikartano, Lapilantie 12
Sompion koulu, Aleksis Kiven tie 18
Keravan lukio, Keskikatu 5
Kurkelan koulu, Käenkatu 10

Eepos -oppilaitoshallintojärjestelmä
Eepoksen kautta oppilaat ja huoltajat voivat seurata opintojen edistymistä osoitteessa
kemu.eepos.fi (omat tunnukset, mikäli et löydä tunnuksia, ota yhteys toimistoon)