Soitonopetus erityistä tukea tarvitseville oppilaille

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden soiton- ja laulunopetuksen ytimessä on oman musiikillisen suhteen tukeminen, hyödyntäen oppilaiden vahvuuksia ja voimavaroja. Jokaiselle oppilaalle tehdään yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa yksilöllisesti räätälöity opiskelusuunnitelma, joka ottaa huomioon heidän erityispiirteensä ja mahdolliset rajoitteensa.

Tarjoamme opetusta aluksi yksilöopetuksena, mutta pyrimme tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan myös ryhmässä musisointia.

Yksilötunneilla oppilaat voivat keskittyä tietyn soittimen, laulun tai musiikillisen asian harjoitteluun sekä musiikin hahmottamisen perusteiden opetteluun. Erityistä tukea tarvitsevien musiikkikasvatus on suunnattu kouluikäisille lapsille ja varhaisnuorille. Tavoitteenamme on luoda innostava oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas voi kehittää musiikillisia taitojaan omassa tahdissaan ja nauttia musiikin lumosta yhdessä muiden kanssa.

Musiikin erityispedagogiikka mahdollistaa tavoitteellisen musiikin opiskelun niille lapsille ja nuorille, jotka kohtaavat haasteita oppimisen tai toiminnan eri osa-alueilla. Tavoitteenamme on innostaa oppilaitamme yhteisen musiikin ilon kautta, vahvistaen samalla lasten itsetuntoa, itseilmaisua ja tunne-elämää osallistumisen ja onnistumisen kokemusten avulla. 

Ilmoittautuminen Erityisoppijan opintopolkuun tapahtuu perusopetuksen soitonopetuksen lomakkeella osoitteessa kemu.eepos.fi
Lomakkeen alaosassa on kohta ”toiveita”, mihin ilmoitetaan erityinen tuen tarve.

Lisätietoja erityisopintojen suunnittelusta ja sisällöstä: juuli.kammonen@keravanmusiikkiopisto.fi
Lisätietoja ilmoittautumisesta: kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi