Oppilaan opas 2021-2022

SISÄLTÖ


LUKUVUODEN OPETUS JA LOMA-AJAT


 

LUKUVUODEN ALOITUS:

- INFOTILAISUUS 18.8. klo 18

- KLASSINEN OPETUS

- ORKESTERIT JA YHTYEET

- POP/JAZZ -OPETUS

 

- KARUSELLIOPETUS

 

- AVOIN OPETUS

 

LUKUKAUSIMAKSUISTA

 

POISSAOLOT

OPETUSSUUNNITELMA

MUKAUTETTU OPETUS

YHTEISSOITTO

ESIINTYMISET JA KONSERTTIKÄYNNIT

OPINTOIHIN LIITTYVÄT MUUTOKSET

 

SOITTIMEN VUOKRAUS

YHTEYSTIEDOT
 

 
LUKUVUODEN 2021-2022 OPETUS- JA LOMA-AJAT

 

Syyslukukausi 13.8.-17.12.2021

Syysloma 18.-24.10.

Joululoma 18.12.-9.1.

Kevätlukukausi 10.1.-27.5.2022

Talviloma 21.2.-27.2.

Pääsisäisloma 15.4.-18.4.

LUKUVUODEN ALOITUS

Infotilaisuus

  • Uusien oppilaiden huoltajille ke 18.8.2021 klo 18 Lento-salissa, Asemantie 6 (alakerta)

  • Tilaisuudessa rehtori ja apulaisrehtori esittelevät opiston toimintaa ja käytäntöjä

  • Info on katsottavissa verkossa >>tästä linkistä

  • Meeting ID: 543 101 9585

  • Passcode: 228380

  • Tervetuloa!

Klassinen opetus
 

Ennen soittotuntiajan sopimista tarkista:       
                                                                             

1. Mupe -ryhmä
 

Jos olet perusopetuksen oppilas, 4.-luokkalainen tai sitä vanhempi, musiikin perusteet kuuluvat opetussuunnitelmaasi. Viime lukuvuonna musiikkiopistossa opiskelleet ilmoittautuivat ryhmiin jo keväällä jatkoilmoittautumisten yhteydessä.
 

Mikäli ryhmänvaihdolle on tarvetta, sinulla ei ole vielä ryhmää tai olet uusi musiikkiopistolainen, ota yhteys apulaisrehtori Kari Syväniemeen kari.syvaniemi(at)keravanmusiikkiopisto.fi
 

Opetusluokat Sompion koululla (Aleksis Kiven tie 18):
Marianne Mieskolainen C214 (pieni musiikkiluokka)
Aino Tenkanen C202

Opetusmateriaalista laitetaan tietoa kullekin ryhmälle ennen opetuksen alkua.
>> lue tästä mupe-opettajien tiedote

 

2. Orkesterit, yhtyeet

Jousiorkesteriin ja puhallinyhtyeeseen osallistuminen kuuluu osana opetukseen.
Orkesteriin kuuluville oppilaille vastuuopettajat lähettävät sähköpostia ennen opetuksen alkua.

JOUSET

 

Vivante, ma klo 16.00 – 17.30 Sompion koulun juhlasali,
- Nuorempien jousisoittajien orkesteri, alkaa ma 23.8.
- Johtaa Eero Forstén p. 050-3806654.               
          

Tanto, ma klo 18 – 20 Sompion koulun juhlasali.
- Pidemmälle opinnoissaan ehtineiden jousisoittajien orkesteri, alkaa ma 23.8

- johtaa Erkki Palola

- Yhteyshenkilönä ja stemmaharjoituksista vastaavana opettajana toimii

lehtori Tiina Aho-Erola p. 0500-607156


PUHALTIMET 

         ​

Starttiryhmä ke klo 16.15 – 17.00 Sompion koulu, C210 (Iso musiikkiluokka)
- Johtaa Anni Björk p. 044-307 1449 alkaa ke 1.9.

Brio, ke klo 17.00 – 18.00 Sompion koulu, C210 (Iso musiikkiluokka)
- Johtaa Anni Björk p. 044-307 1449. Vähintään vuoden soittaneille, alkaa ke 25.8.

Fanfara, ke klo 18.00 – 19.30 Sompion koulu lk C210 (iso musiikkiluokka),

- Johtaa Jenni Suhonen p. 040-588 0858. Pidemmälle ehtineet, alkaa ke 25.8.

3. Soittotuntiaikojen sopiminen


Soitonopettajat ottavat yhteyttä huoltajiin / oppilaisiin ja sopivat oppituntiajat 12.8. mennessä. Opetus alkaa perjantaina 13.8.2021 sovitun lukujärjestyksen mukaan.


 

Pop/jazz - opetus
 

Amp -tunnit (Afroamerikkalaisen musiikin perusteet)


Jos olet perusopetuksen oppilas, 4.-luokkalainen tai sitä vanhempi, Amp-opetus kuuluu opetussuunnitelmaasi. Opettaja (Pasi Huttula / Immo Lehto) ottaa yhteyttä oppilaisiin to 12.8. mennessä.

 

Oppikirja: Veli-Matti Halkosalmi – Pasi Heikkilä: Tohtori Toonika

Soittotuntiaikojen sopiminen


Soitonopettajat ottavat yhteyttä huoltajiin / oppilaisiin ja sopivat oppituntiajat 12.8. mennessä sähköpostilla / puhelimitse. Opetus alkaa perjantaina 13.8.2021 sovitun lukujärjestyksen mukaan.

 

Karuselliopetus

 

Soitinkaruselli

Keskiviikkoisin klo 17.30-18.00, alkaa ke 18.8.
Opetuspaikat: Sompion koulu (Aleksis Kiven tie 18)  / Musiikkiopisto (Asemantie 6)
Opettajat Tuula Honkanen, huilu, Anja Syvälähde, alttoviulu, Eero Forstén, sello, Sergei Repin, harmonikka.
Lukujärjestys toimitetaan elokuun alussa huoltajille.

 

Bändisoitinkaruselli

Keskiviikkoisin klo 17.30- 19.00 Kurkelan koulun musiikkiluokka, ohjaaja Juha Mäki, alkaa ke 18.8. Juha on yhteydessä huoltajiin ryhmien aikatauluista.

 
Avoin opetus

 

Nuorten Soitonopetus, Aikuisten opetus (MTT)
 

Soitonopettajat ottavat yhteyttä huoltajiin / oppilaisiin ja sopivat oppituntiajat 12.8. mennessä sähköpostilla / puhelimitse. Opetus alkaa perjantaina 13.8.2021 sovitun lukujärjestyksen mukaan.

 

LUKUKAUSIMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUKSET

Lukukausimaksut laskutetaan kahdesti lukuvuodessa sähköpostitse, syyslukukausi elokuussa (mlk syyskuussa) ja kevätlukukausi tammikuussa. Lukukausimaksu peritään koko lukukaudelta vaikka oppilas lopettaisi kesken kauden. Maksujärjestelyistä (esimerkiksi lukukausimaksun maksamisesta kahdessa osassa) voi sopia suoraan toimistonhoitaja Maija Issakaisen kanssa, p. 041 529 7623 tai  maija.issakainen(at)keravanmusiikkiopisto.fi

 

Maksuhuojennusta voidaan hakea alaikäisen lapsen taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opintoihin (ei avoin opetus tai musiikkileikkikoulu). Anomukset tulee jättää musiikkiopistolle 23.8.2021 klo 17 mennessä. Voit tulostaa maksuhuojennuslomakkeen >>tästä linkistä, tai hakea sen musiikkiopiston toimistosta. Anomukseen lisätään lomakkeessa pyydetyt liitteet.

 

Lukukausimaksuhuojennuksista päättää Keravan Musiikkiopistoyhdistys ry:n hallitus kerran vuodessa syyskuun kokouksessa. Jokainen maksuhuojennusta anonut saa päätöksen kirjallisena postitse.  Lukukausimaksua ei tarvitse maksaa ennen päätöksen tuloa.

 

POISSAOLOT


Oppilaan poissaolo

Mikäli joudut olemaan poissa tunnilta satunnaisesti tai pidempään, ilmoita siitä hyvissä ajoin suoraan opettajallesi. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaasta johtuvaa oppitunnin peruuntumista.

 

Opettajan poissaolo

Opettajan poissaolosta pyritään tiedottamaan oppilaalle mahdollisimman nopeasti. Lukukauden ensimmäistä poissaolokertaa ei korvata. Mikäli opettajan sairasloma on pitkäaikaisempi, järjestämme sijaisen. Tunnit voidaan korvata myös ryhmätunteina tai konserttikäynteinä.

Etäopetuksen järjestäminen poikkeustilanteessa

Tunneille tullaan vain täysin terveenä. Mikäli oppilas on lieväoireisena tai karanteenissa, voi opettajan kanssa sopia soittotunnin pitämisestä poikkeuksellisesti etätuntina. Siitä on kuitenkin sovittava ajoissa opettajan kanssa, viimeistään soittotuntia edeltävänä päivänä. Etätunti on aina toissijainen vaihtoehto eikä sitä sovelleta esim. lomamatkoihin. Yhteyden muodostaminen tapahtuu tuntiajan puitteissa, siksi kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen tuntia laitteet, liittymislinkki ja oma soitin esille.

 

 

OPETUSSUUNNITELMA


Keravan musiikkiopisto noudattaa Opetushallituksen ohjeiden mukaista taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma (yleinen osa sekä soitinkohtaiset liitteet) löytyy >>Info-sivulta

 

 

MUKAUTETTU OPETUS

Musiikkiopistossa voidaan olosuhteiden ja resurssien mukaan järjestää opetusta myös oppilaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Mukautetun opetuksen edellytyksenä on lääkärin tai muun terveydenhuollon henkilön diagnoosi tai todistus.

 

Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS) yhdessä opettajan, oppilaan ja huoltajan kesken. HOPSissa määritellään opintojen tavoitteet, sisältö, opetusmenetelmät, opiskeluaika ja arviointimenettelyt. Päättötodistuksessa on mainita mukautetusta opetuksesta.

 

 

YHTEISSOITTO


Kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua yhteissoittoon. Yhteissoittoon osallistutaan joko viikoittain tai periodeittain opettajan ohjauksessa. Opettajat muodostavat soitinryhmät ja yhtyeet, kun ovat saaneet lukujärjestyksensä valmiiksi. Yhteissoittoa järjestetään myös soittotuntien puitteissa tarpeen mukaan. Pianonsoiton opiskelijat soittavat nelikätisiä sävellyksiä, toimivat säestäjinä tai osallistuvat soitinyhtyeisiin.   

 

 

ESIINTYMISET JA KONSERTTIKÄYNNIT
 

Opetussuunnitelman mukaan oppilaan tulee lukuvuoden aikana esiintyä kaksi (2) kertaa opiston oppilaskonserteissa ja/tai opettajan luokkakonsertissa. Konserttiin pukeudutaan siististi ja konsertissa käyttäydytään asiallisesti. Konserttikäynnit kuuluvat myös musiikkiopintoihin. Tiedot kaikista musiikkiopiston konserteista ja tapahtumista löydät >>Tapahtumat

 

OPINTOIHIN LIITTYVÄT MUUTOKSET
 

Sivuaine

Sivuaine voidaan myöntää hyvin menestyneelle oppilaalle hänen suoritettuaan vähintään pääaineen tasosuoritus 2. Sivuaineen oppitunnin pituus on 30 minuuttia. Opinto-oikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Sivuainetta anotaan jatkoilmoittautumisen yhteydessä.
 

Pääaineen vaihto
Pääaineen vaihtoa voi anoa kirjallisesti jatkoilmoittautumisten yhteydessä.

 

Välivuosi
Perusteen välivuoden myöntämiselle ovat terveydelliset syyt, ulkomailla oleskelu, äitiysloma ja varusmiespalvelu. Välivuotta anotaan jatkoilmoittautumisten yhteydessä.

 

Opintojen lopettaminen
Opintojen lopettaminen tehdään aina kirjallisesti joko jatkoilmoittautumisten yhteydessä tai sähköpostilla kari.syvaniemi@keravanmusiikkiopisto.fi


SOITINVUOKRAUS
 

Musiikkiopistolla on vuokrasoittimia rajallinen määrä (50 € / lukukausi). Ole omaan opettajaan yhteydessä, mikäli olet kiinnostunut soitinvuokrauksesta. Soittoharrastuksen vakiinnuttua on toivottavaa, että oppilas hankkii oman soittimen. Vuokrasopimus tehdään kirjallisesti lukuvuodeksi kerrallaan. Vuokraaja ja opettaja tarkistavat soittimen kunnon ennen soittimen lainaamista ja palauttamista.

 

Soitinvuokra laskutetaan lukukausittain. Oppilas korvaa soittimelle aiheutuneet vahingot ja kaikki normaalissa käytössä kuluvat osat. Perheitä pyydetään liittämään soitin kotivakuutukseen. Musiikkiopisto huolehtii vuokrasoittimen perushuollosta ja ylläpidosta.

 

Vuokrasoitin on henkilökohtainen. Soitinta ei saa lainata edelleen. Kun soitinta ei tarvita, se palautetaan musiikkiopiston toimistoon.

 
YHTEYSTIEDOT
 

Toimisto                                               

Asemantie 6, 04200 Kerava             

Puh 041 529 7623 
                            

Aukioloajat
ma klo 9–17
ti–to klo 9–15
pe suljettu

 

Toimistonhoitaja
Maija Issakainen p. 041 529 7623 
maija.issakainen(at)keravanmusiikkiopisto.fi

 

Apulaisrehtori
Kari Syväniemi p. 050 400 2405         
kari.syvaniem(at)keravanmusiikkiopisto.fi

 

Rehtori
Nina Rissanen p. 040 510 7818                      
nina.rissanen(at)keravanmusiikkiopisto.fi

 

Opettajat                                                                          
etunimi.sukunimi(at)keravanmusiikkiopisto.fi

Opetuspisteet

Musiikkiopisto, Asemantie 6

Musiikkikartano, Lapilantie 12

Sompion koulu, Aleksis Kiven tie 18
Kauppalan talo, Aleksis Kiven tie 4
Kurkelan koulu, Käenkatu 10

 

Eepos-oppilashallintojärjestelmä
Eepoksen kautta oppilaat ja huoltajat voivat seurata opintojen edistymistä osoitteessa
kemu.eepos.fi (omat tunnukset. Mikäli et löydä tunnuksia, ota yhteys toimistoon)