Musiikkiopisto

Keravan musiikkiopisto on taiteen perusopetusta antava oppilaitos, jossa oppilaalle luodaan edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle harrastamiselle.

 

Keravan musiikkiopiston ylläpitäjä on Keravan musiikkiopistoyhdistys ry.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat arvot: luovuus, yksilöllisyys, oppimisen ilo.

Henkilökunta
 
Musiikkiopistoyhdistys
 
Hankkeet
 
Media