Musiikkileikkikoulu

Keravan musiikkiopiston musiikkileikkikoulu eli muskari on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Muskarissa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, leikitään, liikutaan, tanssitaan sekä harjoitellaan musiikillista keksimistä (improvisaatio). Musiikkia myös integroidaan muihin taiteisiin.

 

Muskarin keskeisiä tavoitteita ovat lapsen luovuuden ja musiikillisten valmiuksien lisääminen, elämyksellisyys, leikinomaisuus sekä kokonaisvaltainen musiikin kokeminen. Opetus tukee lapsen sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä, kehittää lapsen musiikillista ilmaisutaitoa ja ohjaa tietoiseen musisointiin. Vauva- ja taaperomuskarissa tuetaan musiikin keinoin lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta.

 

Keravan musiikkiopistossa musiikkileikkikoulutoiminta on osa taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää ja noudattaa varhaisiän musiikinopetuksen (MLK) opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. 

Ilmoittautuminen

Kaikkien muskarien (myös päiväkotiryhmät) ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu osoitteessa kemu.eepos.fi.

Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja paikasta ilmoitetaan jokaiselle ilmoittautujalle henkilökohtaisesti. Muskariryhmiin sijoitetaan oppilaita koko lukuvuoden ajan, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana. Tutustu myös musiikkileikkikoulun oppaaseen.

>>Ryhmien lukujärjestys 2021-2022

Muskariryhmät ja sisällöt

Odottavien äitien muskariryhmä

(tiedustelut musiikkiopiston toimistosta, perustetaan tarpeen mukaan)

 

Ryhmien tarkoituksena on tuoda musiikki luontevasti tulevaan vauva-arkeen. Musiikin tuoma ilo tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä, edistää vanhemman ja lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllisen vertaistukiryhmän syntymisen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja. Lapsen synnyttyä toiminta jatkuu vanhemman ja lapsen yhteisessä muskarissa. Hinta on 50 €/5x60 min.

 

Vauvaryhmät (0–1v.), Taaperoryhmät (1-2v.) ja sisarusryhmät 45 min

 

Lapsi osallistuu tunnille yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla harjoitellaan motoristisia, sosiaalisia ja tiedollisia taitoja. Musiikin tuoma ilo tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä, edistää vanhemman ja lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllisen vertaistukiryhmän syntymisen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja. Vauva- ja taaperoryhmien hinta on 143 €/lukukausi, sisarusryhmät  191 €/lukukausi.

Ryhmät Keväällä 2022 (alkavat helmikuun alussa):

 

Ti klo 9.00-9.45    Muskari 1-2v, (1.9-31.12.2021) Juuli Kammonen Lento-sali, Asemantie 6

Ti klo 9.45–10.30 Muskari 1–2v, (1.9-31.12.2021)Juuli Kammonen, Lento-sali, Asemantie 6
Ti klo 10.30–11.15 Sylivauvat, (1.9-31.12.2021)Juuli Kammonen, Lento-sali, Asemantie 6

 

Pe klo 9.45–10.30 Sisarusryhmä, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6
Pe klo 10.30–11.15 Muskari 1–3v, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

Pe klo 11.15–12.00 Sylivauvat, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

Pe klo 17.00–17.45 Sisarusryhmä, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

 

Eestikeelne muusikamängukool (vironkielinen muskari) 45 min

Alleaa ja kaske-kanke, armsad eestlased! Muusika avab ja toidab inimese hinge ja olemist. Laulus avaneb emakeele rütm ja ilu. Tugev emakeel loob selge identiteedi ja annab peegelpinna eluaegsetele õpikogemustele. Tule lapsega eestikeelsesse muusikamängukooli! Hinta on 143 €/lukukausi.

 

Musiikkileikkikouluryhmät 3–6v. 45 min

 

Ryhmien hinta on 143 €/lukukausi.

 

Ryhmät keväällä 2022:


Ti klo 17.15–18.00 Muskari 3–6v, Sanni Haukka, Kurkelan koulun musiikkiluokka, Käenkatu 10

 

Musiikkileikkikouluryhmät päiväkodeissa 3-6v.  45min

 

Päiväkotiryhmien ryhmien tarkoituksena on tarjota lapselle harrastustoimintaa päivähoidon aikana niin, ettei enää iltaisin tarvitse kuljettaa lasta harrastuksiin. Musiikkileikkikouluopetus tapahtuu päiväkodilla päivähoidon aikana kerran viikossa. Hinta on 143 €/lukukausi. Tutustu listaan yhteistyöpäiväkodeista syksyllä 2021

 

Kantelemuskari 4–6-vuotiaat 45 min

 

Kantelemuskarissa opiskellaan 5-kielisen kanteleen alkeita muun musiikkileikkikoulutoiminnan lisäksi. Kanteleryhmiä voidaan perustaa päiväkoteihin toiveiden ja ilmoittautujamäärien mukaan.

Hinta on 143 €/lukukausi.

 

Bändimuskari 5–6-vuotiaat 45 min

 

Bändimuskarissa tutustutaan bändisoittimiin (rummut, sähkökitara- ja basso, piano). Bändisoiton alkeiden opiskelun lisäksi tavoitteena on myös luovuuden ja musiikillisten valmiuksien lisääminen. Ohjelmistossa on perinteisen lastenmusiikin lisäksi myös pop- ja rock-kappaleita lasten toiveet huomioiden. Hinta on 143 €/lukukausi.

Keväällä 2022:

Su klo 10.45–11.30 Bändimuskari 5-6 v, Juha Mäki, Musiikkikartano, Lapilantie 12

Su klo 11.30-12.15  Bändimuskari 5-6 v, Juha Mäki, Musiikkikartano, Lapilantie 12

 

Pianomuskari 3-6v-vuotiaat 45 min

 

Pianomuskarissa opiskellaan pianonsoiton alkeita muun muskaritoiminnan lisäksi. Hinta on 143 €/lukukausi.

Keväällä 2022:

To klo 17.45-18.30 Pianomuskari, Piret Kajaste, Kauppalan talo

 

Kuvismuskari 4-5-vuotiaat 60 min

Kuvismuskari on kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä opetusryhmä. Lapsen kiinnostus musiikkiin ja kuvataiteisiin herätetään monipuolisesti itse tehden, toimien, tutkien, leikkien, liikkuen ja kuunnellen. Toteutetaan yhteistyössä Keravan kuvataidekoulun kanssa.  Hinta on 166 €/lukukausi.

Ke 16.30-17.30 Juuli Kammonen ja Eevi Kilponen, Taidepäiväkoti Konsti

 

Kuvismuskari 6-7-vuotiaat 90 min

 

Kuvismuskari on kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä opetusryhmä. Lapsen kiinnostus musiikkiin ja kuvataiteisiin herätetään monipuolisesti itse tehden, toimien, tutkien, leikkien, liikkuen ja kuunnellen. Toteutetaan yhteistyössä Keravan kuvataidekoulun kanssa. Hinta on 225 €/lukukausi.

Ke 17.30 -19.00 Juuli Kammonen ja Eevi Kilponen, Taidepäiväkoti Konsti

Opettajat

Juuli Kammonen

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori

Musiikkipedagogi Yamk

Aineryhmän puheenjohtaja, hankkeet,  Kuvismuskari, erityisryhmät, ryhmät päiväkodeissa ja koulujen kerhot

Sanni Haukka

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori

Musiikkipedagogi AMK, ryhmät päiväkodeissa

Piret Kajaste

Pianonsoiton ja varhaisiän musiikinopetuksen päätoiminen tuntiopettaja

MuM, Pianonsoiton opettaja, Doula, Mupe-opettaja

Odottavat äidit, vauva- perheryhmät, ryhmät päiväkodeissa, musiikkivalmennus ja piano

 

Juha Mäki

Varhaisiän musiikinopetuksen ja bändisoiton tuntiopettaja

Musiikkipedagogi AMK, Muusikko

Bändikaruselli, koulujen kerhot, bändit, ryhmät päiväkodeissa

Tiina Rekki

Varhaisiän musiikinopetuksen tuntiopettaja

Musiikkipedagogi AMK

Galina Gull

Varhaisiän musiikinopetuksen tuntiopettaja

Musiikkipedagogi AMK