Musiikkileikkikoulu

Varhaisiän musiikkikasvatus sisältää musiikkileikkikoulu- ja musiikkivalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun toiminnan.

 

Musiikkileikkikoulun keskeisiä tavoitteita ovat luovuuden ja musiikillisten valmiuksien lisääminen, elämyksellisyys, leikinomaisuus ja kokonaisvaltainen musiikin kokeminen. Työtapoina käytetään laulamista, soittamista, kuuntelua, leikkiä, liikuntaa, tanssia, musiikillista keksimistä (improvisaatio) ja integrointia muihin taiteisiin.

 

Keravan musiikkiopistossa musiikkileikkikoulutoiminta on osana taiteenperusopetuksen laajaa oppimäärää, ja noudattaa opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää.

>>Hinnasto

>>Ilmoittautuminen

>>Ryhmien aikataulut 2020-2021
 

Sisällöt ikäryhmittäin

Odottavien äitien muskariryhmä


Tarkoituksena on tuoda musiikki luontevasti tulevaan vauva-arkeen. Musiikin tuoma ilo tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä, edistää vanhemman ja lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllisen vertaistukiryhmän syntymisen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja.

 

Lapsen synnyttyä toiminta jatkuu vanhemman ja lapsen yhteisessä muskarissa. Musiikin työtavoilla (kts. Yllä) syvennetään vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta. Ryhmässä harjoitellaan myös motorisia, sosiaalisia ja tiedollisia taitoja

 

Vauva- ryhmät (0-1v.), Taaperoryhmät (1-2v.) ja sisarusryhmät
 

Lapsi osallistuu yhdessä vanhemman kanssa. Musiikillisten tavoitteiden lisäksi (kts. Yllä ) harjoitellaan myös motoristeista, sosiaalisia ja tiedollisia taitoja.

Eestikeelne muusikamängukool (Vironkielinen muskari)

Alleaa ja kaske-kanke, armsad eestlased! Muusika avab ja toidab inimese hinge ja olemist. Laulus avaneb  emakeele rütm ja ilu. Tugev emakeel loob selge identiteedi ja annab peegelpinna eluaegsetele õpikogemustele. Tule lapsega eestikeelsesse muusikamängukooli! 

>>Video

>>Info leiad

>>Registreerimine

Musiikkileikkikouluryhmät /musiikkileikkikouluryhmät päiväkodeissa (3-6v.)

 

Musiikillisten tavoitteiden lisäksi (kts. Yllä ) harjoitellaan myös motoristeista, sosiaalisia ja tiedollisia taitoja. Päiväkodeissa toimivat Muskarit mahdollistavat musiikin harrastamisen hoitopäivän aikana, jolloin perheille jää yhteistä aikaa iltoihin.

 

Kuvismuskari 4-6- vuotiaat

 

Kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä opetusryhmä. Yhteistyössä Keravan kuvataidekoulun kanssa.

 

Musiikkivalmennus

 

Musiikkivalmennus on musiikkileikkikoulun jatkoa 6-8-vuotiaille oppilaille rytmi- tai kantelevalmennusryhmässä.

 

Rytmivalmennuksessa soittamisen painopisteessä on rytmi ja sen kokeminen eri tavoin. Työtapoina käytetään muskarissa jo tuttuja monipuolisia työtapoja. Musiikin perusteiden alkeita harjoitellaan leikin avulla.

 

Kantelevalmennuksessa keskiössä on monipuolinen musisointi jossa käytetään myös 5-kielistä kannelta ja syvennetään yhteissoittotaitoja. Työtapoina käytetään muskarissa jo tuttuja monipuolisia työtapoja. Opitaan yhdessä soittamista, harmonian ja melodian yhdistämistä. Musiikin perusteiden alkeita harjoitellaan leikin avulla. Ei vaadita aiempaa kanteleensoittokokemusta.

 

 

Puhallinkaruselli ja Bändisoitinkaruselli (8-11v.)

 

Puhallinkarusellin ja Bändisoitinkarusellin tarkoitus on auttaa lasta soittimen valinnassa ja tutustuttaa soittoharrastukseen. Karuselliopetuksessa lapsi tutustuu lukukauden aikana useaan soittimeen.

 


Opettajat

Juuli Kammonen

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori

Musiikkipedagogi Yamk

 

Aineryhmän puheenjohtaja, hankkeet,  Kuvismuskari, erityisryhmät, ryhmät päiväkodeissa ja koulujen kerhot

 

 

Sanni Haukka

Varhaisiän musiikinopetuksen Lehtori

 

Musiikkipedagogi AMK, ryhmät päiväkodeissa

 

Raimo Ahonen

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori

Säveltäjä, Muusikko, AmO, Lto

 

Ryhmät päiväkodeissa, sävellys, koulujen kerhot

 

 

Piret Tuurmaa

PIanonsoiton ja varhaisiän musiikinopetuksen päätoiminen tuntiopettaja

MuM, Pianonsoiton opettaja,  Doula, Mupe-opettaja

Odottavat äidit, vauva- perheryhmät, musiikkivalmennus ja piano

 

Juha Mäki

Varhaisiän musiikinopetuksen ja bändisoiton tuntiopettaja

Musiikkipedagogi AMK, muusikko

 

Bändikaruselli, koulujen kerhot, Bändit ryhmät päiväkodeissa