Musiikkileikkikoulu

Keravan musiikkiopiston musiikkileikkikoulu eli muskari on suunnattu alle kouluikäisille lapsille. Muskarissa lauletaan, soitetaan, kuunnellaan, leikitään, liikutaan, tanssitaan sekä harjoitellaan musiikillista keksimistä (improvisaatio). Musiikkia myös integroidaan muihin taiteisiin.

 

Muskarin keskeisiä tavoitteita ovat lapsen luovuuden ja musiikillisten valmiuksien lisääminen, elämyksellisyys, leikinomaisuus sekä kokonaisvaltainen musiikin kokeminen. Opetus tukee lapsen sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä, kehittää lapsen musiikillista ilmaisutaitoa ja ohjaa tietoiseen musisointiin. Vauva- ja taaperomuskarissa tuetaan musiikin keinoin lapsen ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta.

 

Keravan musiikkiopistossa musiikkileikkikoulutoiminta on osa taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää ja noudattaa varhaisiän musiikinopetuksen (MLK) opetussuunnitelmaa. Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. 

Ilmoittautuminen

Kaikkien muskarien (myös päiväkotiryhmät) ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu osoitteessa kemu.eepos.fi.

Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ja paikasta ilmoitetaan jokaiselle ilmoittautujalle henkilökohtaisesti. Muskariryhmiin sijoitetaan oppilaita koko lukuvuoden ajan, mikäli oppilaspaikkoja on vapaana. Tutustu myös musiikkileikkikoulun oppaaseen.

>>Ryhmien lukujärjestys 2022-2023

Muskariryhmät ja sisällöt

Odottavien äitien muskariryhmä

(tiedustelut musiikkiopiston toimistosta, perustetaan tarpeen mukaan)

 

Ryhmien tarkoituksena on tuoda musiikki luontevasti tulevaan vauva-arkeen. Musiikin tuoma ilo tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä, edistää vanhemman ja lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllisen vertaistukiryhmän syntymisen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja. Lapsen synnyttyä toiminta jatkuu vanhemman ja lapsen yhteisessä muskarissa. Hinta on 50 €/5x60 min.

 

Vauvaryhmät (0–1v.), Taaperoryhmät (1-2v.) ja sisarusryhmät 45 min

 

Lapsi osallistuu tunnille yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla harjoitellaan motoristisia, sosiaalisia ja tiedollisia taitoja. Musiikin tuoma ilo tukee varhaisen vuorovaikutuksen kehittymistä, edistää vanhemman ja lapsen hyvinvointia ja mahdollistaa yhteisöllisen vertaistukiryhmän syntymisen. Osallistuminen ei vaadi aiempia musiikkiopintoja. Vauva- ja taaperoryhmien hinta on 143 €/lukukausi, sisarusryhmät  191 €/lukukausi.

Ryhmät syksyllä 2022:

Ke klo 10.30–11.15 Muskari 1–2v, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6
Ke klo 11.15-12.00 Muskari/vauvat 0-1v, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

Pe klo 9.45–10.30 Sisarusryhmä, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6
Pe klo 10.30–11.15 Muskari 1–3v, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

Pe klo 11.15–12.00 Sylivauvat, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

Pe klo 17.00–17.45 Sisarusryhmä, Piret Kajaste, Lento-sali, Asemantie 6

 

Eestikeelne muusikamängukool (vironkielinen muskari) 45 min

Alleaa ja kaske-kanke, armsad eestlased! Muusika avab ja toidab inimese hinge ja olemist. Laulus avaneb emakeele rütm ja ilu. Tugev emakeel loob selge identiteedi ja annab peegelpinna eluaegsetele õpikogemustele. Tule lapsega eestikeelsesse muusikamängukooli! Hinta on 143 €/lukukausi.

 

Musiikkileikkikouluryhmät 3–6v. 45 min

 

Ryhmien hinta on 143 €/lukukausi.

 

Ryhmät syksyllä 2022:


Ti klo 17.15–18.00 Muskari 3–6v, Sanni Haukka, Kurkelan koulun musiikkiluokka, Käenkatu 10

 

Musiikkileikkikouluryhmät päiväkodeissa 3-6v.  45min

 

Päiväkotiryhmien ryhmien tarkoituksena on tarjota lapselle harrastustoimintaa päivähoidon aikana niin, ettei enää iltaisin tarvitse kuljettaa lasta harrastuksiin. Musiikkileikkikouluopetus tapahtuu päiväkodilla päivähoidon aikana kerran viikossa. Hinta on 143 €/lukukausi. Yhteistyöpäiväkodit löytyvät musiikkileikkikoulun  ilmoittautumislomakkeesta osoitteessa kemu.eepos.fi.

 

Kantelemuskari 4–6-vuotiaat 45 min

 

Kantelemuskarissa opiskellaan 5-kielisen kanteleen alkeita muun musiikkileikkikoulutoiminnan lisäksi. Kanteleryhmiä voidaan perustaa päiväkoteihin toiveiden ja ilmoittautujamäärien mukaan.

Hinta on 143 €/lukukausi.

 

Bändimuskari 5–6-vuotiaat 45 min

 

Bändimuskarissa tutustutaan bändisoittimiin (rummut, sähkökitara- ja basso, piano). Bändisoiton alkeiden opiskelun lisäksi tavoitteena on myös luovuuden ja musiikillisten valmiuksien lisääminen. Ohjelmistossa on perinteisen lastenmusiikin lisäksi myös pop- ja rock-kappaleita lasten toiveet huomioiden. Hinta on 143 €/lukukausi.

Syksyllä 2022:

La klo 12.00-12.45 Bändimuskari 4-5v. v, Juha Mäki, Musiikkikartano, Lapilantie 12

La klo 12.45-13.30  Bändimuskari 7-8v, Juha Mäki, Musiikkikartano, Lapilantie 12

 

Pianomuskari 4-6v-vuotiaat 45 min

 

Pianomuskarissa opiskellaan pianonsoiton alkeita muun muskaritoiminnan lisäksi. Hinta on 143 €/lukukausi.

Syksyllä 2022:

To klo 17.45-18.30 Pianomuskari, Piret Kajaste, Kauppalan talo

 

Kuvismuskari 4-5-vuotiaat 60 min

Kuvismuskari on kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä opetusryhmä. Lapsen kiinnostus musiikkiin ja kuvataiteisiin herätetään monipuolisesti itse tehden, toimien, tutkien, leikkien, liikkuen ja kuunnellen. Toteutetaan yhteistyössä Keravan kuvataidekoulun kanssa.  Hinta on 166 €/lukukausi.

Syksyllä 2022:

Ke 16.30-17.30 Juuli Kammonen ja Eevi Kilponen, Taidepäiväkoti Konsti

 

Kuvismuskari 6-7-vuotiaat 90 min

 

Kuvismuskari on kuvataidetta ja musiikkia yhdistävä opetusryhmä. Lapsen kiinnostus musiikkiin ja kuvataiteisiin herätetään monipuolisesti itse tehden, toimien, tutkien, leikkien, liikkuen ja kuunnellen. Toteutetaan yhteistyössä Keravan kuvataidekoulun kanssa. Hinta on 225 €/lukukausi.

Syksyllä 2022:

Ke 17.30 -19.00 Juuli Kammonen ja Eevi Kilponen, Taidepäiväkoti Konsti

Ukulele-muskari 6-8v-vuotiaat 45 min

Ukulele-muskarissa opiskellaan ukulelen soiton alkeita muun muskaritoiminnan lisäksi. Hinta on

143 €/lukukausi.

Syksyllä 2022:

La klo 13.30-14.15  Bändimuskari 7-8v, Juha Mäki, Musiikkikartano, Lapilantie 12

Kantelevalmennus  60 min

 

Kantelemuskarin jatkoryhmä. Ryhmässä opiskellaan 5-kielisen kanteleen soittoa eteen päin muun musiikkileikkikoulutoiminnan lisäksi.

Hinta on 168 €/lukukausi.

Syksyllä 2022:

Ti klo 18.00-19.00 Kantelevalmennus, Sanni Haukka, Kurkelankoulu, Käenkatu 10

Musiikkivalmennus kouluilla 60 min

Muskarin jatkoryhmä 7-8-vuotiaille. Ryhmässä opiskellaan helppoa sointusäestämistä ja pieniä melodioita (Ukulele ja kantele) sekä lauletaan, liikutaan ja leikitään monipuolisesti. Myös rytmiikka on vahvasti osana opetusta kehoisoittimien, rumpujen ja erilaisten rytmisoittimien soiton myötä. Tutustutaan myös musiikin alkeisteoriaan.

Hinta on 168 €/lukukausi..

Syksyllä 2022:

Kalevan koulu. (Tarkka aikataulu selviää myöhemmin)

Päivölänlaakson koulu (Tarkka aikataulu selviää myöhemmin)

Ryhmiä voidaan toteuttaa toiveiden mukaan myös muille kouluille, jos ilmoittautuneita tulee tarpeeksi.

Opettajat

Juuli Kammonen

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori

Musiikkipedagogi Yamk

Aineryhmän puheenjohtaja, hankkeet,  Kuvismuskari, erityisryhmät, ryhmät päiväkodeissa ja koulujen kerhot

Sanni Haukka

Varhaisiän musiikinopetuksen lehtori

Musiikkipedagogi AMK, ryhmät päiväkodeissa

Piret Kajaste

Pianonsoiton ja varhaisiän musiikinopetuksen päätoiminen tuntiopettaja

MuM, Pianonsoiton opettaja, Doula, Mupe-opettaja

Odottavat äidit, vauva- perheryhmät, ryhmät päiväkodeissa, musiikkivalmennus ja piano

 

Juha Mäki

Varhaisiän musiikinopetuksen ja bändisoiton tuntiopettaja

Musiikkipedagogi AMK, Muusikko

Bändikaruselli, koulujen kerhot, bändit, ryhmät päiväkodeissa

Tiina Rekki

Varhaisiän musiikinopetuksen tuntiopettaja

Musiikkipedagogi AMK