kerava-klassinen-linja-uusi.jpg

Klassinen linja

Keravan musiikkiopiston klassisella linjalla voi opiskella useita instrumentteja taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän vaatimusten mukaisesti. Opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Aikaisempia musiikkiopintoja ei vaadita. Alle kouluikäisille ensisijainen opiskelupaikka on musiikkileikkikoulu. Jos oma soitin ei ole vielä selvillä, niin opinnot on hyvä aloittaa musiikkivalmennus- tai soitinkaruselliryhmistä.

Oman soittotunnin (pääinstrumentti) lisäksi opintoihin kuuluu musiikin perusteiden opiskelu 4. luokalta lähtien, yhteissoittoa (orkesteri/bändi/yhtyesoitto), esiintymisiä sekä konserttikäyntejä. Kaikki edellä mainitut sisältyvät lukukausimaksuun. Lisämaksusta oppilas voi valita myös sivuaine-instrumentin ja käydä valinnaisilla kursseilla. 

Ilmoittautuminen  

Ilmoittautuminen opetukseen tapahtuu osoitteessa kemu.eepos.fi.

Oppilaat otetaan sisään ilmoittautumisjärjestyksessä sen mukaan, miten soittimissa on tilaa. Pääsykokeita tai soveltuvuustestejä ei järjestetä. 

Soittimet

Klassisella linjalla opetetaan seuraavia instrumentteja:

 

Voit tutustua soitinkohtaiseen opetussuunnitelmaan soittimen kohdalla olevasta linkistä.

Miltä soittimet kuulostavat? Oppilaat esittelevät soittimia videoilla, joihin pääset tästä >>soitinesittelyt

Pianoa ja viulua voi opiskella myös suzuki-metodilla niiden opettajien ohjauksessa, joilla on metodin vaatima koulutus.  

Yhtyeet ja orkesterit

Jousiorkesterit

Vivante  

ma klo 16.00–17.30 Sompion koulun juhlasali 

  • nuorempien jousisoittajien orkesteri 

  • johtaa Eero Forstén p. 050 380 6654

Tanto  

ma klo 18.00–20.00 Sompion koulun juhlasali 

  • Pidemmälle opinnoissaan ehtineiden jousisoittajien orkesteri 

  • Yhteyshenkilönä ja stemmaharjoituksista vastaavana opettajana toimii lehtori Tiina Aho-Erola p. 0500 607 156 

Puhallinyhtyeet 

Starttiryhmä

ke klo 16.15–17.00 Sompion koulu C210 

  • vasta-alkajille 

  • johtaa Elsi Kouvo p. 045-1339964 

Brio  

ke klo 17.00–18.00 Sompion koulu C210  

  • vähintään vuoden soittaneille 

  • johtaa Jenni Suhonen p. 040 588 0858 

Fanfara  

ke klo 18.00–19.30 Sompion koulu C210  

  • pidemmälle ehtineet 

  • johtaa Jenni Suhonen p. 040 588 0858 

Musiikin perusteet

Musiikin hahmottamista opitaan musiikin perusteiden ryhmätunneilla eli muperyhmissä. Tunneilla harjoitellaan musiikin lukemisen, kirjoittamisen ja hahmottamisen taitoja, musiikin historiaa ja tyylejä sekä käytännön muusikkoutta. Työskentelymuotoihin kuuluu muun muassa laulamista, soittamista, säveltämistä ja kirjallisten tehtävien tekemistä. Opetuksessa on rytmiikkapainotus. Opiskelu aloitetaan 4.-luokkalaisena ja viikoittainen opetusaika on ryhmätasosta riippuen 60–90 minuuttia. Tarkempaa tietoa muperyhmistä ja niiden sisällöistä löydät musiikin perusteiden opetussuunnitelmasta