Hallituksen kokoonpano

Elina Hirvonen, puheenjohtaja

Jäsenet /varajäsenet
Samuli Hokkanen (vpj) / 
Tuomo Laakso

Alberto Claramunt / Minna Korpela – Rämö

Helena Korhonen / Anna-Maija Vesa

Pasi Puolakka / Jukka Puurula

Zoila Forss / Taina Pikkupeura

Päivi Palviainen / Timo Forsström

Opettajien edustaja / varaedustaja

Terhi Kojo / Juuli Kammonen

Keravan kaupunki, opetus- ja kasvatusvirasto
Toimialajohtaja Tiina Larsson / varaedustaja Hannele Koskinen

Talous

Päivi Virtanen, Villa Virtanen Oy

Esittelijä ja sihteeri

Rehtori Nina Rissanen